BENCİLLİK

BENCİLLİK

Psikolojide kullandığımız "ego" terimi ile halk arasında yaygın olarak kullanılan "ego" sözcüğü arasında ciddi bir kavram karmaşası olduğunu söyleyebilirim. Psikolojiye göre ego yani benlik, güçlendirilmesi ve sağlamlaştırılması gereken bir kavram iken halk arasında "egosu yüksek", "egosu fazla" gibi ifadeler iyi bir şey olmaktan ziyade kişinin empati eksikliğini ifade etmektedir. Aynı şekilde "egoizm" yani "bencillik" de kişinin kendisinden başkasını düşünmemesi olarak tanımlanabilir. 

Aslında tüm bu tanımlar bir yanlış çevirinin ürünü olagelmiştir. Halk arasında "ego" diye bilinip kötülenen kavramın doğrusu "false ego" yani "hatalı benlik"tir. Dolayısıyla "egoizm" deyişini "false egoism" yani "hatalı egoizm", "bencillik" kavramını da "hatalı bencillik" olarak düzeltmek uygun olacaktır.

Güzel bir hadis, aslında tüm anlatmak istediğimi çok güzel bir şekilde özetliyor. "Kendine hayrı olmayanın hiç kimseye hayrı yoktur." Görüldüğü gibi psikoloji biliminin temellerini dayandırabileceğimiz bütün dinler ve felsefeler de kişinin önce kendi sorumluluklarını alması gerektiğini ifade eder. Önce kendisi için! Ancak bundan sonra kişi başkalarına ve tüm insanlığa faydalı olabilecek duruma gelir.

Başkasına sağlık dağıtmadan önce kendi sağlığını koruyacaksın. Akıl dağıtmadan önce kendin akıllı, eğitimli, düşünceli, beynini ve bilimi kullanan bir birey olacaksın. 

Başkasına yardım etmeden önce kendine karşı merhametli olacaksın. Biz boğulursak kurtarmaya gittiğimiz kişiye de hiçbir faydamız olmaz. Biz devamlı bunalımda, devamlı sorunlar içinde olursak kimseye huzur ve mutluluk veremeyiz, rehberlik edemeyiz. 

"Doğru bencillik" kendine her daim hak ettiği önemi veren kişiyi ifade eder. Kendine karşı görevlerini yerine getiren, sorumluluk bilinci gelişmiş insanların hem kendilerine hem diğer insanlara ayıracak zamanları vardır. Bu insanlar biri için diğerini veya diğeri için kendilerini feda etmezler. Yaşam için ölümü, ölüm için yaşamı da feda etmezler. Hem hiç kimsenin hakkını çiğnemeden bu yaşamdan haz alırlar, hem de dengeleri bozulmadan öbür dünyalarına hazırlanırlar. 

Dr. Anıl Uluhan - Hipnoterapi Uzmanı  

Ek not: Kalp bile önce kendini besler, en temiz kanı kendisi kullanır... 

Ek not: Ankara'da yaşayanlar için ise "EGO" demek "otobüs" demek... Öyle görünüyor ki sağlam bir "ego" her koşulda bizi gitmek istediğimiz yere taşıyan bir kavram olmaya devam ediyor...