BİLİNCİN BİLİNÇALTI İLE DANSI

BİLİNCİN BİLİNÇALTI İLE DANSI

Bilinçaltının yeni bir şey öğrenmesi küçük bir olay değildir. Belki farkında olmayız, nöronlar arasındaki yeni bağlantılar ve sinapslar göz açıp kapayıncaya kadar oluşmuş olurlar. Fakat gözle görülemeyecek kadar küçük bir dünyada baş döndürücü bir hızla gerçekleşen bu olayın gördüğümüz dünya üzerine etkisi muazzamdır...

Bilinçaltının yönettiği bir olgu ile bilinçaltını biraz açıklayalım. Öğrenme tekrar gerektiren adım adım bir süreçtir ve bu adımları bir tür dansa benzetebiliriz. Bilincin yok olduğu bir süreçteki dans tıpkı hipnoza benzer, kendiliğinden ilerler ve ritmiktir. Nereye gittiğinin bir önemi yok gibidir. Yine de dikkatle izlersek belli bir yön keşfedebiliriz. 

Türk kültürünün iki önemli dansı olan Mehter dansı ve Zeybek dansını ele alalım. 

Son derece ritmik bir ritüel olan mehter takımı dansının "iki ileri bir geri" ilerleyişi bize atalarımızın bilinçaltlarının nasıl bir öğrenme sürecinden geçtiğini anlatabilir. İki ilerleyiş ve bir gerileyiş... İki ilerlemede bir durduğu yeri görme, tanıma ve yeni bir ileri adım için kendini sapanın yayı gibi hazırlama hareketi simgeseldir. İki ilerleyiş arasındaki duraksamalar, hatta gerileyişler bu ilerleyişin olmazsa olmazıdır. Bilinçaltının körlemesine adımlarına bilincin karışması, görerek ve bilerek yeni adımı planlamasına olanak verir. Mehter dansının imparatorluk güçlerinin temel dansı olması onun bir ulusun hiyerarşik düzendeki toplu bilinçaltını yansıttığını gösterir. 

Zeybek dansı ise imparatorluk güçlerinin değil yerel halk milislerinin ilerleme şeklidir. Daha bireysel bir dans olan Zeybek'te Zeybek adım atar ve kendi etrafında döner, adım atar ve kendi etrafında döner. Adımları sağlam ve güçlüdür. Bireysel gücün ön planda olduğu bu dansta kişi yorulduğunda sanki oturur, dinlenir ve daha da heybetli bir şekilde yoluna devam eder. Sanki zorluklar onu daha da güçlendirmektedir. Aynı zamanda adım atmak yerine oturduğu zaman toprağı da kontrol eder ve bulunduğu yeri bilinçli olarak keşfeder. Bilinciyle kendine güvenen Zeybek yeniden bilinçaltının ilerlemesine izin verir.

Kim bilir, belki de bir halkın padişahlıktan cumhuriyete geçişi danstaki bu değişimin etkisiyle oldu.

Günümüzde ise modern toplumlardaki dansların daha hızlı ve kıvrak adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Anmadan geçemeyeceğim modern çağ hipnozunun babası Milton Erickson da zihnini bu hızlı ritme uydurabildiği için bilinçaltlarına etki etmekte bu kadar başarılı oldu tabii ki.

Dansı anlayan, hipnozu da anlar...

Dr. Anıl Uluhan - Hipnoterapi Uzmanı