ÖFKE KONTROLÜ

ÖFKE KONTROLÜ

Öfke, toplum tarafından genelde hoş karşılanmamaktadır ve insanın kendinde görmek istemediği bir duygudur.

Her duygu gibi öfke de kendi kendine değil, bir sebepten ötürü ortaya çıkar. Aslında öfke kontrol edilebildiğinde ve uygunsuz bir tepkiye neden olmadığında tamamen sağlıklı bir duygu durumudur.

Çoğunlukla öfkeden daha önce ortaya çıkan ama öfkenin ardında farkedilmeyen birincil bir duygu daha vardır. Bu duygular; üzüntü, hayal kırıklığı, engellenmişlik gibi duygulardır. Dikkatli bir analiz öfkenin ana kaynağını ortaya koyacaktır. Bazen trafikte aniden yolumuzu kesen bir araç sürücüsü korku/saldırıya uğramışlık hissini ve sonra da öfkeyi açığa çıkarabilir, eve geç gelen eş önce üzüntü ve/veya endişe duygumuzu ortaya çıkarırken bu duygular da öfkeyi tetikleyebilir. Çocuğunun ders çalışması için ısrar eden bir anne baba çocuktaki engellenmişlik duygularını tetikleyerek büyük bir öfke nöbetiyle karşılaşabilir.

Öfkenin davranışsal olarak gösterilme şekilleri kişiyi ya da karşısındakileri zor durumda bırakabilir. Bazı kişiler öfkelendiğinde sözlü veya fiziksel şiddete başvururlarken bazıları ise pasif sessiz bir öfke yaşarlar ve gizli tepkiler verirler(yapılan işi savsaklamak, duymazdan gelmek gibi). Öfkeli kişi ani bir patlamayla tepki verebileceği gibi öfkesini uzun zamana yayarak da zaman zaman anlaşılmaz biçimde saldırgan davranışlarda bulunabilir.

Sağlıklı öfke şekli, öfkenin uygun bir iletişim tekniği kullanılarak kontrollü bir biçimde karşı tarafa yansıtılmasıdır. Öfke gizlenmesi gereken değil kontrollü olarak gösterilmesi gereken bir duygudur. Çünkü uygun şekilde boşaltılamayan öfke eninde sonunda kişinin kendisine yönelmektedir.

Uygun şekilde gösterilemeyen öfke kişinin sağlığını bozar ve hem fiziksel hem psikolojik pek çok soruna yol açabilir. Bunlar arasında tansiyon, migren, ülser, ürtiker gibi bedensel ya da depresyon gibi ruhsal hastalıkları sayabiliriz.

Öfke denetimi konusunda problem yaşayan kişilerin hem öfkeleriyle ilgili daha derin bir farkındalık kazanmaları hem de öfke kontrol becerilerini geliştirmeleri için profesyonel destek almaları son derece yerinde bir karar olacaktır.

Hipnoz ve hipnoterapiyi yine bu alanda da kullanmaktayız...

Dr. Anıl Uluhan - Hipnoterapi Uzmanı