PSİKOTERAPİ'YE BAŞLARKEN -Hatalı kabullenişlerimiz, kendimize verdiğimiz olumsuz telkinler-

PSİKOTERAPİ'YE BAŞLARKEN -Hatalı kabullenişlerimiz, kendimize verdiğimiz olumsuz telkinler-

At yarışlarında bir at üzerine bahis oynadığımızı düşünelim. Yarış başlar ve birden jokeyin atımızın üzerinde ters oturduğunu görürüz. Bu durumda at, yarışa devam edebilir ve hatta (teorik olarak) yarışı da kazanabilir. Ancak jokeyin ata bu garip şekilde binmesi seçimimizi ciddi olarak sarsar. Bu, belli belirsiz bir kötü başlangıçtır. 

Hatalı kabullenişlerimiz, kendimize verdiğimiz olumsuz/tersine telkinler jokeyin ata ters binmesini simgelemektedir. Dolayısıyla bu hatalı kabullenişlerimizi, kendimize verdiğimiz olumsuz telkinleri bir an önce düzeltmeye çalışmak, gerekirse atı tamamen durdurup gerekliyse attan inip duruşumuzu düzeltmek, idareyi doğru şekilde yeniden ele alarak koşuya yeniden başlamak içinde bulunduğumuz durumun elzemidir.

  Dr. Anıl Uluhan - Hipnoterapi Uzmanı
PSİKOTERAPİ'YE BAŞLARKEN -Hatalı kabullenişlerimiz, kendimize verdiğimiz olumsuz telkinler- Etiketleri

telkin seçim başlangıç olumlu telkin olumsuz telkin tersine telkin psikoterapi