Sorularınız Ve Cevaplarımız

Yeşim hanım, sakin bir şekilde düşünürseniz küpenizi nereye koymuş olabileceğinizi veya nerede düşürmüş olabileceğinizi hatırlayabileceğinizi sanıyorum. Eğer hala bulamazsanız hipnozu bir yöntem olarak kullanabilirsiniz...


Yeşim 15 Haziran 2017

Evet, güzel sorunuz için teşekkür ediyorum.
İnsan olmamızın birer getirisi olarak bir benliğimiz ve bir de bedenimiz var. Biri soyut biri somut olan bu kavramların ikisi de bize ait ve güzeller. Ve evet, dediğiniz gibi ikisi de güzelliklerini ortaya koyabilmek için sevilmeye ve kabul edilmeye ihtiyaç duyuyorlar.
Sevgi, belki de hayatta sözü edilebilecek en derin, en felsefi ve en soyut kavramdır. Orada olduğunu biliriz, en derinimizde hissederiz ama beş duyumuzla somut olarak göremeyiz, duyamayız, koklayıp tadamayız, elimizi uzatıp dokunamayız.
Güzellik, sevgiye somut olarak dokunmak isteyen insanın icat ettiği, “sevgi”den daha somut ama “bedenimiz”den daha soyut bir kavram. O yüzden bedenimiz üzerinden yapacağımız güzellik değerlendirmesi bize biraz somutluk sağlıyor ama istediğimiz hissi veremiyor. Bir bulutu görüp tanımlamak ama dokunamamak gibi…
“Hipnoz”u soyut bir düşünce trenine benzetelim. Hipnozun rüya gibi bir gerçekliği vardır. Hipnozda iken bir trenle bulutların arasına yolculuk edebilir, bir bulutun üzerinde dolaşabilir, ona dokunabilir, hatta tadına bakabilirsiniz.
Sorunuza geri dönecek olursak hipnoz, soyut kavramlara daha kolay ulaşmamızı sağlayan bir yöntemdir. Bu özelliği sayesinde soyut olanla somut olanı; yani benliğinizi, bedeninizi ve sevginizi bütünleştirmenizde size yardımcı olacaktır.


Işınel elif 4 Nisan 2017

Hipnozun derinliğine göre hatırladığınız ve hatırlamadığınız kısımların oranı değişiklik gösterebilecektir. Hipnozun derinliğini kabaca hafif (yüzeysel) hipnoz, orta hipnoz ve derin hipnoz olarak üçe ayırırsak kişiler yüzeysel hipnozdayken seansta söylenen hemen hemen her şeyi hatırlamaktadırlar. Orta düzeydeki hipnozda da seansın büyük çoğunluğu hatırlanabilirken derin hipnoz aşamasına geçildikçe hipnoz seansının büyük oranda hatırlanmaması daha yüksek bir ihtimaldir. Hipnoz sırasındaki telkinlerin de hipnoz seansında yaşananları hatırlayıp hatırlamamanıza büyük etkisi vardır; örneğin doğrudan telkinler verilen bir seans daha kolay hatırlanırken karmaşık ve dolaylı telkinlerin yoğunlukta olduğu bir seansın bütününü hatırlamak daha zor olacaktır. Hipnoz sırasında yaşananların hatırlanması veya hatırlanmaması da hipnozu yapan kişi tarafından ayrıca bir telkin olarak verilebilir. Hipnoza giren danışanlarımın kişisel özelliklerini ele aldığımda ise rüyalarını kolay hatırlayan kişilerin orta derinlikte hipnozlarda hipnoz seanslarını daha kolay hatırladıklarını söyleyebilirim. Derin hipnoza giren sujelerde ise bu durum anlamlı bir fark yaratmamaktadır.


19 Mart 2017

Hipnoz Uzmanına Sormak İstedikleriniz

Güvenlik Doğrulama
İsmimi Paylaşmak İstiyorum?